Ученици от ПГХХТ съвместно с ученици от Езиковата гимназия участваха в проект “Младежта е отговорна за рециклирането“ по програма „Еразъм +“, който се проведе в Румъния през периода 6.05.-14. 05.2016 г. , съобщиха от Професионалната гимназия по химия и хранителни технологии.

14езикова2

 

Благодарение на Сдружение „Фокус“, което партнира за осъществяне на обмяната на опит, ученици от 10 „А“ клас на ПГХХТ имаха възможност да обменят опит и да повишат своите знания и умения за рециклирането и опазването на околната среда, повишиха своите социални компетентности, умения за учене по иновативен начин чрез методи на неформалното образование, своите чуждоеезикови знания.