14ограда1

Преди около месец в с.Звъничеви един трактор се бе закачил в тази ограда дойде полиция, но след като те си свършиха работата, оградата не се оправи. Това е грозна гледка за селото, поне на мен така ми се струва. Надявам се да се вземат мерки за възстановяването на преградата, която се намира в центъра на селото.

Кирил Балдев, ученик