През април 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 019, а на леглата – 4 141. В сравнение с април 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и на леглата в тях се увеличават с 3.7%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2016 г. е 47 286, или с 21.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 24.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През април 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.4% от общия брой нощувки на български граждани и 82.8% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.6 и 17.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от бившата югославска република Македония – 18.7%, следвани от Руска федерация – 11.0% и Република Турция – 8.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 25.5% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 20 097. От всички пренощували лица 94.2% са българи, като по-голямата част от тях (84.6%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са  1 159 като 84.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2016 г. е 40.0%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 51.3%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (16.9%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 6.3 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди увеличението е със 7.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 1.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2016 г. достигат 2 351 841 лв., или с 36.5% повече в сравнение с април 2015 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 39.1%, така и от чужди граждани – 14.7%.