Пети национален „Празник на шарената сол“ ще се проведе на 20 август в Бъта, съобщиха организаторите от местното читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927” . Мястото на провеждането е центърът на селото, а идеята на събитието е да се представят разновидностите на подправката, създадена от ароматните ни билки. Успоредно с мострите на мерудии, ще върви и концерт на фолклорни състави от общинаПанагюрище, областта и страната. Всеки състав ще има възможност да се представи с фолклорна програма в рамките до 10-12 мин.

Участниците в „Празника на шарената сол“могат да се представят с ястия в следните категории:

1. Най-вкусна и красиво поднесена шарена сол.
2. Най-вкусно и добре аранжирано традиционно ястие
3. Най-красиво подредена маса с приготвени ястия

Масите, на които са поставени ястията да са разделени на три части :

• Продукти, от които се прави шарена сол
• Как ползваме шарената сол
• Местни селски ястия – желателно е ползването на автентични съдове от българската трапеза – глинени, дървени, медни за готовите ястия.

Приготвените ястия ще бъдат оценявани от професионално жури.

Заявки за участие се приемат до 20 юли 2016 година на адрес:

Село Бъта 4527
Община Панагюрище
Област Пазарджик
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927”
тел. читалище 03533 2328 , 0882 357173
Жечка Сиводошева- секретар 0884 922931
e-mail : iglika _ bata @ abv. bg