Костадин Пампов, преподавател в ЕГ“Б.Брехт“ – Пазарджик
16zalezut-na-srednovekovna-bulgaria_cover-667x1024
В малката зала на „Маестро Георги Атанасов“ вчера, в Пазарджик, се проведе среща на ученици от ЕГ“Б. Брехт“ и учители по история с проф.д.и.н. Христо Матанов от СУ“Св. Климент Охридски“. Повод за срещата бе новата му книга – „Залезът на Средновековна България“.
Като мото към уводните думи на книгата Христо Матанов е поставил мисълта на Албер Камю: „Но какво всъщност е чумата? Това е животът и повече нищо „.
Според историкът „… Между османското завладяване и чумата има доста аналогии, и двете нанасят големи поражения и отминават, но довеждат до дълбоки структурни промени в живота на общността, в случая на българската нация.“
За Христо Матанов прекъсването на българската държавност в края на XIV в. не е мигновен акт, а процес.
В този смисъл и заглавието на книгата му е: „Залезът на Средновековна България“, което пък е парафраза на заглавието на книгата на немския философ Освалд Шпенгер – „Залезът на Запада.“
Учениците и учителите поставиха много въпроси, на които Христо Матанов отговори с необходимата прецизност и дълбочина. За него не подлежи на съмнение, че трябва в по-голяма степен да се доверяваме на легендите, записани от Стефан Захариев и неговото „Описание на Татар- Пазарджишката кааза“ и свързани с Османотурското завладяване и владичество, като същностна черта на българската народопсихология той дефинира „оцеляването“. Изрази предположение и надежда, че и в настоящия исторически сложен момент, тази черта ще бъде определяща в нашето съществуване и развитие. Някои от въпросите бяха свързани с предишната му книга – „В търсене на Средновековното време“. Това заглавие всъщност е парафраза на заглавието на книгата на Марсел Пруст – „В търсене на изгубеното време“.
Според Христо Матанов не е необходимо да правим аналогия на нашето минало или пък да го обругаваме. В него има възходи и падения. Днешните български поколения трябва да се стремят към обективното им познаване. Само тогава те биха учили българите на патриотизъм и истина.