Осемнадесет суицидни опита са били направени в областта през първото тримесечие на 2016 година, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Същият брой е регистриран за този период на  миналата година, поясниха от там.

 Проследяването на суицидната обстановка се извършва от РЗИ на база данните, подавани от Спешна помощ и отделенията по обща и клинична патология в лечебните заведения за болнична помощ в Пазарджишка област – информира главен експерт Ирина Атанасова – социолог, специализирал психология.

Анализът на обработените карти показва, че през първите три месеца на 2016 г. са регистрирани общо 18 суицидни опити (2015 г.* – 18 бр). Завършили със смърт са 7 от тях (6*), а неуспешните опити са 11 (12*).  Съотношението по полове от общия брой опити е: 33,3 % – мъже;  66,7 % – жени.

Разпределение по пол, предпочитан способ и реализирани/ нереализирани

При жените предпочитан използван метод за самоубийство е отравянето с медикаменти.

При 83,3% от парасуицидите (нереализираните опити) е използвано медикаментозно отравяне. Регистрирано е едно  реализирано самоубийство, използван способ – обесване.

При мъжете 100% от опитите са завършили с летален изход. Използваните  суицидни способи при мъжете са четири: обесване – 50%, хвърляне от високо – 16,7%, хвърляне под транспортно средство – 16,7%, удавяне  – 16,7%.

66,7% от хората, посегнали на живота си са от градовете на област Пазарджик,  33,4% са от селата. Наблюдава се увеличаване на суицидите в градовете.

Честотата на общо суицидните опити за първо тримесечие на 2016 г. се запазва както и през първо тримесечие на 2015 г.

Разпределение на общо суицидните опити по семеен статус и пол:

Най-често опити за самоубийство през това тримесечие (реализирани и нереализирани) са правили несемейните жени  – 38,9%.  Следват омъжените жени – 22,2%, и семейните мъже – 16,7%. Отново е регистриран опит на  дете на разведени родители  – 5,6%. Опити са извършени и от разведени мъже – 5,6%, вдовци – 5,6% и несемейни мъже – 5,6%.

По трудова заетост: През това тримесечие водещи групи при общо суицидните опити са работещите мъже – 22,2%, следват работещите жени – 16,7%, домакините – 16,7%, пенсионери – 11,1%, учащи – 5,6% и безработни жени 5,6%.

По възраст: Най-често общо суицидни опити са извършили представители на възрастовата група  от 31 до 40 г. – 33,3%; до 18 г. – 22,2%; от 19 до 30 г. – 16,7%; с 5,6% са възрастовите групи от 41 до 50 г; от 51 до 60 г. -11,1% и над 60 г. -11,1%.