Минимум 6 лева на лекторски час ще получават учителите, това бе договорено от  социалните партньори на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МОН, където приключиха преговорите за Колективен трудов договор в системата на образованието.

Президентът Росен Плевнелиев ще открие в неделя Националния учителски събор в зала „Арена Армеец“. Съборът ще събере над 12 хиляди учители от цялата страна, като всяко училище ще има свои представители, от нашата област заминават 500 делегати.

Приветствие към участниците ще има кметът на София Йорданка Фандъкова. Ще бъде излъчено и видеопослание от еврокомисаря за образование, младеж, култура, спорт и многоезичие Тибор Наврачич.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева ще представи акцентите и предизвикателствата на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Заместник-министър Диян Стаматов ще разясни основните акценти от новите държавни образователни стандарти,  възможностите за квалификация на учителите, както и приоритетите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в областта на средното образование. Делегатите ще получат и разяснителни материали за новия закон.

На преговорите страните се споразумяха и за увеличение на средствата за квалификация на педагогическите специалисти от 0,8% на 1 %. Повишаването на минималната работна заплата на педагозите с 10% също влиза в сила от януари догодина. Обезщетението на учителите, членове на синдикати – страни по КТД, на основание чл.222, ал. 3 от КТ е 10,5 брутни работни заплати, и на непедагогическите специалисти – 8,5.

Увеличението на средствата за професионална квалификационна степен е съответно с 20 лева за V ПКС,  ІV ПКС – 25, ІІІ ПКС – 30, ІІ ПКС – 60, І ПКС – 80 лева. Сумата за доктор става 120 лева, а за доктор на науките – 150.

От 1 януари за наставничество на учители  заплащането ще е не по-малко от 50 лева месечно за срок до една година. На класни ръководители, членове на синдикатите – страни по КТД сумата следва да е не по-малко от 30 лева на месец. На учители в ЦДГ, ОДЗ, ПДГ и ПГ в училище се полагат не по-малко от 15 лева. На учители, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на обучени, се падаг минимум 50 лева годишно.

Средствата за представително облекло на педагогически специалисти, зам.-директорите без норма за преподавателска работа и главния счетоводител, които са синдикални ще бъдат поне 360 лева. Със 100 лева по-малко за работно облекло ще получават работниците и служителите.

На всеки 6 месеца на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество страните по този договор ще отчитат изпълнението на настоящия КТД .

Предстои подписването на новия Колективен трудов договор за системата на средното образование на 19 юни по време на Учителския събор.