Председателят на Сдружение „За нашето талантливо продължение“ и преподавател по математика в Математическа гимназия „Константин Величков“ – Аделина Чопанова връчи наградите на Стелиана Козарева и Веселин Андреев – най-добрите зрелостници на училището. Те се присъждат от сдружението и се връчват ежегодно на ученици, които са показали не само отличен успех, а са реализирали и свои проекти. Дарителите дават и парична награда освен грамота на успешните абитуриенти. Всички зрелостници от училището получиха дипломите си за завършено Средно образование. Здраве, късмет и упоритост в следването на мечтите,  им пожела педагогическият екип и директорът Ангел Велков.