До една седмица се очаква да приключи ваксинирането срещу Заразен нодуларен дерматит на всички едри преживни животни в страна, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните. Към момента няма новорегистрирани случаи в нашата област. От агенцията публикуваха допълнителни мерки, които трябва да бъдат спазвани от фермерите, за да се предотврати по-нататъшното развитие на епидемията.
В момента се използва последният транш от 350 хиляди дози ваксини.  БАБХ призова да се спазват предприетите мерки и по-специално – наложените ограничения. Забранено е свободното придвижване на едри преживни животни в цялата страна. 
Суровото мляко, добито в обект с констатирано огнище на заразен нодуларен дерматит се унищожава. Млякото от останалите ферми се преработва в млекопреработвателни предприятия на територията на страната. Трябва да се извършва дезинфекцията на транспортните средства, които превозват сурово мляко, на изхода на всеки посетен животновъден обект или млекосъбирателен пункт.
НА ВНИМАНИЕТО НА ФЕРМЕРИТЕ
Собствениците на животновъдните обекти за едри и дребни преживни животни трябва да увеличат мерките за биосигурност, да извършват дезинфекция и дезинсекция.
Оборите трябва да замрежат и да се обработват фермите и животните с репеленти, за да се избегне заразяването на животни чрез кръвосмучещи насекоми.
При съмнение за заболяване или при смърт на животно незабавно да се информира ветеринарния лекар за обекта. Посещенията на фермата следва да се ограничат, но при невъзможност – да се извършва дезинфекция на всички влизащи и излизащи от обекта превозни средства, а на посетителите да се осигуряват защитни облекла.
Най-важните мерки за предпазване от страна на фермерите:
1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицинските власти.
2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършавано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратява навлизането на насекоми.
7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването.