По инициатива на кмета на Стрелча Стойно Чачов в общината се проведе среща , свързана с инвеститорски интерес и обмяна на опит с розопроизводители на етерични масла от Иран. Делегация от 35 бизнесмени от провинция Кашан, ръководена от г-н Маночерх Собхани посети Стрелча и разгледа розоварната в града. По време на срещата стана ясно, че една от успешните практики в Иран е обединението на розопроизводителите в клъстер – създава се административен и управленски капацитет, обединени възможности за развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи дейности. Представителите на иранския клъстер, посетили Стрелча, бяха ръководени от председателя си Мохсен Халладжи.