ПАЗАРДЖИК

Седемнадесет съдии правораздават в Районен съд – Пазарджик. Димитър Бишуров, Елисавета Радина, Мира Мирчева, Стела Михайлова и Таня Петкова не са посочили промяна в декларациите си пред Сметната палата. Ани Харизанова се е сдобила с опел „Корса“ срещу петстотин лева, а на влог тя пази 7000 лв. Веселка Златева – Кожухарова е декларирала придобити от съпруга ѝ Румен – 730 лв. от наем и 3756 от стопанска дейност. Съдия Десислава Ралинова е закупила апартамента на свекър и свекърва си в Септември, срещу задължението за пожизнено и безвъзмездно ползване от тяхна страна, като сделката е на стойност 9800 лв. Съдия Ралинова има и два депозита на обща стойност21 282 лв. Семейство Десислава и Борислав Ралинови имат приходи от други дейности на обща стойност от 156 121 лв.

Съдия Димитър Чердаков е посочил, че дължи 12 000 лв. по кредит теглен от „Райфайзен банк“.

Съдия Иванка Илинова е съсобственик на къща в Пазарджик и гараж в Пазарджик и има спестявания в размер на 17 000 лв. 4935 лв. е придобил от трудова дейност съпругът ѝ – Лъчезар.

Съдия Красимир Лесенски е посочил дялове в размер на 50% от страна на съпругата му Гергана във „Вадексо“ ООД – Пловдив.

Съдия Красимир Комсалов е декларирал налични средства в размер на 3 350 лв. и депозит от 2759 долара. Като едноличен търговец съпругата му е декларирала доходи от 4695 лв., а от застраховка съдия Комсалов е получил 6552 лв.

Съдия Майа Попова е декларирала дарена къща с двор в Пазарджик и закупен срещу 1000 лв. гараж в Пещера.

Съдия Николинка Цветкова декларира получен от съпруга ѝ кредит в размер на 53 870 лв., както и депозит на негово име – на стойност 10 235 швейцарски франка. От други видове дейност семейството е получило приход от 9 741 лв.

Съдия Николинка Попова изплаща ипотечен кредит в размер на 67 000 лв., а на влог е оставила спестявания от 9000 лв.

Съдия Христо Георгиев се е сдобил с форд „Мустанг“ срещу 11 700 лв. Съдия Цветанка Вълчева и съпругът ѝ Стойчо притежават депозити на стойност общо 21 685 лв. Стойчо Вълчев има спестявания от пет хиляди лева.

ПАНАГЮРИЩЕ

През изминалата година съдия от Районен съд – Панагюрище Диана Стателова е придобила лозе, нива и гора в пловдивското село Марково, по наследство. Шефката ѝ Снежана Стоянова е декларирала само закупуването на лек автомобил „Ситроен 4“, който е станал неин през миналата 2015 г. Стойността на колата е 4107 лв. Третият съдия, който правораздава в Панагюрище е Цвятко Мангов. Според неговата декларация той има на влог 39 000 лв. и е получил обезщетение от 93459 лв. по по чл. 225 ал. 1 ЗСВ и чл. 224 ал. 1 от КТ, от Районен съд – Панагюрище.

ПЕЩЕРА

Съдия Атанаска Павлова е посочила в декларацията си пред Сметната палата, че притежава два депозита на обща стойност 8 000 евро, както и две хиляди лева в брой. Съдия Велина Ангелова е декларирала придобиването на лек автомобил „Мини Купър“ на стойност 1100 лв. Тя ползва кредит от 7120 лв. от ОББ, като има и налични средства в размер на 8777 евро, 10 345 евро на влог е дакларирал съпругът на съдия Ангелова – Стоян. През миналата година той е посочил доходи от 397 279 лв.

23 199 евро е декларирал съдия Камен Гатев от същия съд, тези пари обаче са в сметка на съпругата му Галя.

Съдия Лилия Владимирова е посочила, че при нея няма промяна в сравнение с предходната ѝ декларация.

ВЕЛИНГРАД

Съдия Валентина Иванова не е декларирала нови придобивки през миналата година, както и колегата ѝ Ваня Тотолакова. Съдия Веселин Петричев е посочил 8000 лв. спестявания от заплата. Съдия Наташа Даскалова е декларирала, заедно със съпруга си Кирил придобиването на лек автомобил „Мерцедес“ на стойност от 2200 лв. От наеми двамата са получили по 600 лв.