Членът на Висшия съдебен съвет, Председател на комисията по предложенията и атестирането в съвета и бивша окръжна съдийка от Пазарджик – Милка Итова е декларирала пред Сметната палата продажба на семеен автомобил сузуки „Витара“ срещу 500 лв.

6000 лв. са ѝ били дарени от родителите, а на депозит тя държи 6833 лв. и 12681 евро. От друга стопанска дейност Милка Итова е декларирала приход от 5852 лв. Също така в декларацията ѝ има отчет за това, че е била на обучение в САЩ, по линия на фондация „Америка за България“, като стойността на осигурените ѝ за това средства възлиза на 12 150 долара.