23рачев

Седем читалища на територията на септемврийска община станаха вече и де юре собственици на съществуващия сграден фонд, който до момента беше в активите на Общината. Както вече писахме решението взе Общински съвет – Септември, а в негово изпълнение кметът на Общината Марин Рачев подписа снощи договорите за дарение с председателите на съответните настоятелства.

Става въпрос за читалищата в град Ветрен, Ковачево, Симеоновец, Ветрен дол, Варвара, както и септемврийските „Будители” и „Отец Паисий”. На по-късен етап от сградния фонд на Общината ще бъдат извадени и читалището в село Семчиново и септемврийското „Пробуда”, за които в момента има пречки от регулационен и юридически характер. Щом пречките отпаднат те също ще бъдат прехвърлени като собственост на съответните настоятелства, коментира кметът Марин Рачев. 

Като собственици на сградния си фонд от тук насетне, съответните настоятелства ще получат безпроблемно право да кандидатстват по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, чрез която се финансират проекти за тяхното реновиране. От друга страна съответните настоятелства ще имат по-голямата свобода, за генериране на собствени приходи. Там, където читалищата не получават средства от наеми и в бъдеще не възникнат условия за такива, Общината ще продължим да ги подпомага финансово, за сметка, на другите, които събират пари. Упражняването на контрола и регулирането на тези параметри ще стане чрез субсидията, която ежегодно се отпускаме за този вид дейност. В подписаните договори са заложени и съответните клаузи за защита на обществения интерес.

Казано иначе – настоятелствата ще могат да ползват сградния си фонд само по предназначение и няма да имат правната възможност да продават или ипотекират досега съществуващото общинско недвижимо имущество. За залите на читалищата пък няма да се искат наеми от настоятелствата, когато става въпрос за обществени мероприятия. По този начин ще се гарантира, че в бъдеще, по време на избори няма да има ограничения, за който и да е кандидат или партия да провеждат в тях безпроблемно предизборни или други мероприятия.