Решение за проблемите с еднодневните договори ще има, каза земеделският производител Стоян Кузев. Заедно със свои съмишленици той е бил вчера на среща с ресорния министър Десислава Танева и министърът на социалната политика Зорница Руснова. Те са ги запознали със своите искания и са постигнали съгласие, че договорите се нуждаят от преработка, която ще донесе удовлетворение на земеделските производители и няма да бъде в нарушение на действащото законодателство.

Ето какви са предложенията – да се въведат дневници за наетата работна ръка през цялата кампания, в края на сезона всеки работодател да ги представи в Инспекцията по труда, където след ревизия ще бъде установен броят на лицата, които са били заети при всеки работодател. С документ от Инспекцията земеделците ще внесат необходимите данъци и осигуровки, а след това ще могат да кандидатстват за субсидии в следващия сезон.

Проблем е и размерът на осигуровките, в момента законът изисква от работодателя да плаща авансово по девет лева осигуровка за нает работник. Надницата, която се плаща на работника е 20 лв. Такива осигуровки не плаща никой друг в държавата, казва Кузев. Министърките са обещали да преразгледат и осигуриелната сума. Проблем е и това, че един и същи работник може да работи в един и същи ден за двама работодатели, при това положение сутринта единият ще му внесе осигуровка, а вторият ще го направи следобед и се получава двойно осигуряване, което пък е нарушение на Кодекса.

Предложението на земеделците е еднодневните договори да имат различно времетраене, което ще реши казусът с осигуровките. Ако един работник е нает за четири часа от един работодател, съответно той ще го осигури за този период, а вторият работодател ще допълни сумата за следващите четири часа. Стоян Кузев предлага вариант от четири, шест и осемчасови договори, така всеки земеделец ще може по-гъвкаво да наема хора и да прецени дали има възможност изцяло да уплътни времето им в съответния ден.

Преговорите ще продължат и през следващата седмица, когато ще се стигне и до по-конкретен резултат. Стоян Кузев се срещна лично с премиера Бойко Борисов, който го изслуша преди две седмици по време на земеделския събор в местността „Янини грамади“ край Славовица.

23янини