24асарел

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие тази неделя, нова Циклично-поточна технологична линия за руда в рудник „Асарел“. Тя включва гумено-лентов конвейерен транспортьор с капацитет 3000 т/ час, както и ново руднично оборудване –  един електрически багер „Komatsu” с обем на кофата от 15 кубически метра, два булдозера „Caterpillar” с гребло от 8,7 кубически метра и четири 130-тонни автосамосвала „БелАз“, чиито гуми имат диаметър от 3 метра.

След това в Обогатителна фабрика „Асарел“ министър Петкова ще открие изцяло обновената първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика „Асарел“, където са внедрени 46 флотационни машини на финландската компания „Оutotech“, от които 8 са с обем на ваната от 160 кубически метра.

Програмата ще продължи с прерязване на лентата и на поредната социална инвестиция – изпълнен проект за ремонт на трите столови за хранене на работещите и за пълно преоборудване на кухнята-майка в административно-битовия комплекс на рудник „Асарел“.

Общо над 60 млн. лв. са инвестирани в производствените и социални проекти на „Асарел-Медет“АД, които предстои да бъдат открити на 26 юни 2016 г.

Поканени са още народни представители, посланици, представители на държавни и общински институции, строители и доставчици на оборудването, компаниите от минния бранш, представители на местния бизнес, партньори и медии.

Тържеството ще започне с водосвет и ще се състои само 15 дни след официалното откриване на модерния медицински комплекс „Уни Хоспитал“ в Панагюрище на 11 юни 2016 г. от министър-председателя Бойко Борисов. В изграждането на свръхмодерната болница с 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения бяха инвестирани над 90 млн. лева, което донесе на „Асарел-Медет“АД и голямата награда Инвеститор на годината за 2015 г. Това е третата такава награда за компанията след отличията, присъдени от Българската агенция за инвестиции през 2007 и 2011 г. за мащабната модернизация на производствените мощности и внедряването на екологични технологии.

Равносметката показва, че от 1999 до 2015 г. „Асарел-Медет”АД е инвестирал общо 892 млн. лева в реализацията на корпоративните програми за дългосрочно устойчиво развитие, а за настоящата година планираната инвестиционна програма възлиза на нови 125 млн. лева.

Благодарение на това компанията вече е в състояние да преработва руди с двукратно по-ниски съдържания от първоначалния проект, което осигурява увеличаване на запасите, максимално ефективното им оползотворяване и удължаване живота на мината. Всичко това е от  стратегически важно значение за социално-икономическия просперитет на общината, устойчивото развитие на целия регион и приноса към националната икономика.

За проектите

В изграждането на Циклично-поточна технологична линия за транспорт на руда /ЦПТ-3/ „Асарел-Медет“АД  инвестира 20 млн. лева.

Анализът на първите резултати след въвеждането й в експлоатация показва, че ефективността на рудничния транспорт се е подобрила с 18,4%.

Това е третата Циклично-поточна технология, която се въвежда в експлотация в „Асарел-Медет“АД, но е първата за транспорт на руда.

При изпълнението на проекта е извършено уникално за българския рудодобив двукратно преместване на модулите на Полустационарния трошачен корпус на спряната от работа ЦПТ-1 за откривка, чието оборудване е използвано най-рационално и екологосъобразно в изграждането на новата линия. Преместването на цялото съоръжение, което е с тегло над 1 100 тона, е осъществено на четири модула без детайлно разглобяване.

Намаляването на автотранспортната дейност и въвеждането на циклично-поточни технологии за транспорт води до редуциране с около 40% на вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили. Освен екологичен ефект се постига и икономически резултат заради  значителното намаление на обема на произведените тонкилометри и редуциране на разходите за строителство и поддръжка на рудничните пътища. Това води по-ниска себестойност на добиваната руда, което е от основно значение за конкурентоспособността на компанията и нейната устойчивост при срив на цените на металите на международните борси.

Заедно с Циклично-поточната технология за транспорт на руда, в експлоатация се въвежда и ново руднично оборудване.

Новият багер „Komatsu” е с тегло 252 тона с обем на кофата от 15 кубически метра. Задвижва се с електрически двигател от 6 000 V.

Двата нови верижни булдозера са марка „Caterpillar” и са снабдени  със система Product Link, позволяваща дистанционно наблюдение на важните работни параметри. Греблото им е с обем 8,7 кубически метра. Имат система за бързо зареждане с гориво Wiggins, както и със система за автоматично гресиране Linkoln. Дизеловият двигател е с електронно управление на впръскването на горивото и турбокомпресор, покриващ екологичните норми ЕРА Клас 4F и EU Етап IV.

Четирите нови автосамосвала са марка „БелАЗ“, доказала своята висока ефективност в условията на рудник „Асарел“. Имат товароподемност от 130 тона и са с английски двигатели „Къминс“. Автосамосвалите са с подобрено окачване, усилен заден мост и усъвършенствана електрическа система. Диаметърът на гумите им е 3 метра.

Другият мащабен проект на „Асарел-Медет“АД е обновяването на първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика „Асарел“, в което компанията инвестира близо 25 милиона лева.

С извършената модернизация се постигат максимално добри технологични резултати и се отчита намаление на консумираната електроенергия с 22,5%, което снижава себестойността на произведения меден концентрат и е от основно значение за дългосрочното устойчиво развитие на компанията.

Процесът на флотация в новата секция се извършва в изцяло автоматичен режим. 46-те нови флотационни машини са произведени от финландската компания „Оutotech“, с чието оборудване през 2011 г. беше изградена и високотехнологичната Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед.

Осем от новите машини са с обем на ваната от 160 куб. метра, 24 са с обем от 40 куб. метра, а останалите са по 10 куб. метра. При модернизацията са изградени ново въздуходувно и компресорно стопанство, които обезпечават работата на цялото флотационно отделение.

Важен социален ефект има другият реализиран проект – за ремонт на столовите за хранене и пълно преоборудване на кухнята-майка, където се приготвя храната за 1300-те работещи в дружеството и за екипите на външните фирми-партньори, участващи в реализацията на различни проекти на територията на „Асарел-Медет“АД.

В ремонта на трите столови за хранене и преоборудването на кухнята-майка в административно-битовия комплекс на рудник „Асарел“ компанията инвестира 1 милион лева. Проектът е част от програмата „Безопасност и здраве при работа“, по която ежегодно се инвестират около 4 млн. лв. за осигуряване на по-добри условия на труд.

Новото кухненско оборудване е съобразено със съвременните изисквания за приготвяне на здравословна храна, а рецептурникът е разработен от специалисти по здравословно хранене.