Община Септември си върна собствеността на автогарата и теренът около нея. Няколко месечната сага по обратното закупуване на имота приключи с хепи енд след като кметът Марин Рачев и собственикът на автогарата Атанас Стамболиев си стиснаха ръцете. Благодаря на г-н Стамболиев, че прояви разбиране и в крайна сметка се стигна до реална сделка за този важен за нас имот – автогарата в центъра на града. По този начин много скоро той отново ще се използва по предназначение.

Това е от обществено значение за жителите на цялата община и затова бяхме толкова настоятелни да си върнем обратно имота, коментира кметът. Със закупуването на автогарата срещу 50 000 лева, Община Септември пресече 12 годишна черна серия по време, на която сделките бяха само в едната посока – разпродаване на общинско имущество.

Справка в регистрите на общинската собственост показва, че за последно Община Септември е придобила недвижим имот през далечната 2005-та година, когато за нуждите на музея е откупила от тогавашната Стопанска банка дворно място заедно с част от сграда. Това обаче е станало с банков кредит. Тази сделка е и единствената, при която от 1998-а година насам Общината е закупила цялостен имот (ведно земя и сграда). Тук не визираме закупуването на павилиони и други подобни паянтови конструкции, без стратегическо значение, каквито и в момента се закупуват по населените места за нужди на пенсионерски клубове(последния пример е в Бошуля). 

На предстоящата сесия ново придобития имот(автогарата) ще бъде внесен като извънредна точка от кмета за да се преобразува от частна общинска в публична общинска собственост, така, че в бъдеще да не може вече никой кмет да го продава или ипотекира.