Списък с 24 билки ограничава беритбата им със стопанска цел, а други 11 са табу всяка година, според Закона за лечебните растения, Законът за биологичното разнообразие, Законът за защитените територии и Законът за горите.

Това са еньовче, старо биле, ранилист, трън кисел, шапиче, червен божур, зърнастец елшовиден, иглика, катранка, решетка безстъблена и лютива тлъстига. Тази година например мурсалският чай е забранен за беритба дори за лични нужди, тъй като естествените му находища са застрашени. Билките от защитените видове също са забранени за бране от дивата природа.

Целта е да се стимулира култивираното им отглеждане, защото така се осигурява качествена и голяма по обем суровина, без да се нанасят щети на природата. Създават се и възможности за поминък на населението в планинските райони, където почвите са бедни и отглеждането на други култури е трудно.

Сега върху земеделски площи се отглеждат мента, маточина, лайка, липа, шипка, мурсалски чай, коприва и други култури. 739 са лечебните растения, които виреят на наша територия.