Двудневен семинар на тема „„Нови  библиотечни политики и практики  за насърчаване на четенето и грамотността” се проведе във Велинград, в балнеолечебен комплекс“Камена“. Организатор на проявата е Регионална библиотека“ Никола Фурнаджиев“ и Министерство на културата, представлявано от Луизина Савкова, главен експерт в отдел“ Регионални дейности“ в министерството.

Гости на двудневното обучение бяха началникът на Регионалния инспекторат по образованието в Пазарджик Валентина Кайтазова и Галина Цанева, старши експерт по български език и литература, която участва в програмата с лекция на тема-„Чрез четенето и грамотността на ума към грамотност на сърцето“/Отговорност и опит на институциите за насърчаване на четенето/.  Семинарът бе открит от директора на РБ“Никола Фурнаджиев“ Лъчезар Риков, а презентация на тема „Библиотеката и изграждането на общество на знанието“ бе представена от методиста в Регионална библиотека Мариана Савова.

В програмата взеха участие и директорът на Общинската библиотека „ Стоян Дринов“ в Панагюрище Стефан Рапонджиев и Цветанка Лазарова, библиотекар, които говориха за библиотеката като културно-образователна институция и връзката й с обществения живот. Презентация на тема“ Библиотеката като интегративен център за малцинствените групи“ бе представена от Анна Митева, библиотекар НЧ „Будилник” 1898 – гр. Ракитово, а Цветана Йовчева, библиотекар НЧ ”Развитие-1873” –   гр. Пещера изнесе експозе на тема“Библиотеката – информация, култура, мъдрост, забавление. Секретарят при Народно читалище „Искра-1872“ в село Попинци Донка Шопова участва в програмата с доклад“Да четем и да играем, много тайни да узнаем. Семинарът, в който взеха участие около 70 библиотекари, завърши с много въпроси, коментари и дискусии за новите  библиотечни политики и практики  за насърчаване на четенето и грамотността.