Седмокласниците могат да проверят, дали са успели в първото класиране, тъй като Регионалния инспекторат на МОН в Пазарджик, публикува минималните и максималните балове за прием в съответните професионални гимназии в областта. Дали сте приети, можете да проверите – ТУК

По традиция с най-висок успех се влиза в ЕГ“Б.Брехт“, където минималният бал за най-желаната специалност е  28.78, а максималният 35.036. Следва МГ“К.Величков“, с минимален 28.07 и маскимален – 34.963 са приети учениците в най-желаната от седмокласниците паралелка.

Учениците, класирани по първо желание, трябва да се запишат в училището, в което са приети, от 28 до 30 юни. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за втория етап на класиране.
Тези, които не са удовлетворени от първо класиране, трябва да подадат в училището, в което са приети за момента, заявление за участие във втори етап. Ако и тогава не успеят да се преборят за по-предно желание, запазват мястото си от първото класиране.