Съдия Петя Георгиева от Районен съд – Велинград е повишена в длъжност, „съдия“ в Окръжен съд – Перник – гражданска колегия. С решението на Съдийската колегия на ВСС се повишават също на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия; както и Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийския районен съд на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.

С решението на ВСС в Районен съд остават да правораздават  Валентина Иванова, Ваня Тотолакова, Веселин Петричев и Наташа Даскалова.