Втора международна среща по проект”Андрагогика: виртуална среда за обучение за библиотекари“ по програма”Еразъм+”, по който партньор е Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев”-Пазарджик, се проведе във Вилнюс, Литва.

От културната институция участие взе директорът Лъчезар Риков. Домакин на срещата бе  Обществената библиотека „Адомас Микевициус”, която събра на двудневна работна среща партньорите в проекта- Обществената библиотека „Адомас Микевициус“ Вилнюс, Литва, Научната библиотека на град Желгава, Латвия, Националната библиотека на Латвия, Асоциация „Съвременни читалища“, София, България и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, град Пазарджик.

Целта на срещата бе да се обсъдят дейностите, първите резултати и бъдещите стъпки. През първия ден всяка организация направи презентация за напредъка в изпълнението на проекта. Участниците бяха запознати с проекта комуникационен план, изготвянето на рекламни материали, както и платформа.  През втория ден чрез провеждането на семинари се акцентира върху създаването на програма за съвместно обучение на английски език. Партньорите по проекта постигнаха съгласие да бъдат създадени 4 модули на английски, които предвиждат обучение на възрастни- принципи, методи на преподаване, ефективност на комуникацията при работата в библиотеката. На срещата бе договорено да се реализира съвместна програма за обучение на английски език.

Следващата международна среща е планирана за април 2017 г., в Пазарджик, където домакин ще бъде Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев”. На нея ще бъдат обобщени резултатите и ефекта от проекта.  Целта на проекта е да се създаде виртуална андрагогика- учебна среда и обучителен курс, както и  издаването на учебни материали във всички страни партньори езици на английски език, които да популяризират андрагогиката в международен план. Чрез обучението си от професионални библиотекари,  те биха могли да общуват помежду си, да споделят своя опит и да търсят партньори по въпросите на андрагогиката.