За около петнадесет минути гражданите в центъра на града станаха свидетели на скоростна акция на Пожарната. От всички страни на ДКТ „Константин Величков“ бяха прокарани шлангове, които трябваше да спасят „горящата сцена“. Над тридесет души от личния състав се включиха в най-мащабното за годината учение, а около театъра имаше четири противопожарни автомобила.

Пожарникарите се справиха отлично и бързо с осъществяването на задачата си. Сцената е най-горимото място в сградата, разказаха момчетата. Много по-трудно се запалват седалките, както и дограмите вътре. Сградата е стара и това способства бързото разрастване на огъня. Преди да се пристъпи към гасенето, огнеборците трябва да се погрижат за евакуацията на хората от самата сграда.

29пожар 29пожар1 29пожар2 29пожар3 29пожар4 29пожар5 29пожар6 29пожар7 29пожар8 29пожар9 29пожар10 29пожар11 29пожар12 29пожар13 29пожар14 29пожар15 29пожар16 29пожар17