Обществената трапезария в Стрелча ще предоставят топъл обяд, в работните дни от седмицата, за периода днес до 30септември, на 40 потребители от специализирани целеви групи. Става дума за хора, които поради различни причини са поставени в неравностойно положение спрямо останалите.
Видовете хранителни  продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от  общината. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група,  при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през работните дни, откухнята на „Домашен социален патронаж“ – Стрелча.