СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки

в РИО ПАЗАРДЖИК– ІІ класиране

Към дата 04.07.2016

№ по ред Училище Паралелка Минимален бал ІІ класиране Максимален бал
1 1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0006  Чуждоезиков- НЕ, АЕ 27.428 35.036
2 1309018  МГ К.Величков 0011  Природомат.- АЕ, инф. 26.927 34.963
3 1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0008  Чуждоезиков- АЕ, ФЕ 25.286 34.858
4 1309018  МГ К.Величков 0010  Природоматем.- АЕ, мат. 21.322 34.625
5 1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0007  Чуждоезиков- АЕ, НЕ 28.500 34.036
6 1309018  МГ К.Величков 0013  Технологичен- АЕ 19.481 33.928
7 1302623  СОУ НЕШО БОНЧЕВ 0019  Хуманитарен- АЕ 24.304 33.804
8 1302623  СОУ НЕШО БОНЧЕВ 0018  Природомат.- АЕ 23.588 33.374
9 1301674  СОУ Св.св.Кирил и Методий 0005  Хуманитарен- НЕ 27.821 33.242
10 1304290  ЕГ Б.БРЕХТ 0009  Чуждоезиков- ФЕ, АЕ 19.642 32.894
11 1301674  СОУ Св.св.Кирил и Методий 0004  Технологичен- АЕ 24.733 32.802
12 1304948  СОУ Г. Бенковски 0014  Технологичен- предпр. и бизнес, АЕ 20.159 32.545
13 1309018  МГ К.Величков 0038  Програмист- прогр. осигуряване, АЕ 26.142 32.501
14 1309018  МГ К.Величков 0012  Придродомат.- АЕ, БЗО 22.662 32.465
15 1302573  СОУ Васил Левски 0003  Хуманитарен- АЕ 20.305 32.197
16 1305587  ПГИТМТ 0040  Т-к на комп. с-ми-комп. т-ка и т-гии, АЕ 18.215 31.838
17 1301139  ПГИМ 0025  Операт. счет-л.- операт. сч-во, АЕ 19.750 31.635
18 1302769  ПГ МЕТ 0029  Сист. програмист- сист. програмиране, АЕ 19.215 31.374
19 1301139  ПГИМ 0023  Финансист- банково дело, АЕ 23.250 31.304
20 1301139  ПГИМ 0027  Икономист- инф.- иконом. информика, АЕ 24.018 31.115
21 1301139  ПГИМ 0026  Икономист- икон. и мениджмънт, АЕ 21.044 30.975
22 1301770  СОУ Св.Кл.Охридски 0020  Технологичен- предпр. и бизнес, АЕ 18.751 30.268
23 1304332  ПГСА 0037  Строит. тех-к, строит. и архитект., АЕ 20.804 28.500
24 1302769  ПГ МЕТ 0031  Т-к на комп. с-ми-комп. т-ка и т-гии, АЕ 19.590 27.875
25 1301139  ПГИМ 0024  Дан. и митн. поср.- митн. и дан.адм., НЕ 20.394 27.786
26 1308667  СОУ Ал. Иванов – Чапай 0001  Технологичен- Пр. и бизнес- АЕ 19.874 27.545
27 1302769  ПГ МЕТ 0030  Електротехник- ел. обзав. на тр-на т-ка, 19.473 24.849