Проверка на Апелативна прокуратура-Пловдив установи 94 нарушения по общинските пътища на територията на апелативната зона, която включва регионите на Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково и Кърджали. Инспекцията се извърши в изпълнение на указанията на Върховна административна прокуратура по спазване на Закона за пътищата /по отношение на общинските пътища/, Наредбата за специално ползване на пътищата и наредби на общинските съвети. Проверката е проведена и по реда на чл. 145 ал.1 т.3 от Закона за съдебната власт чрез възлагане на кметовете на 69-те общини на територията на Апелативна прокуратура-Пловдив.

От общо 94-те констатирани нарушения по общинските пътища в зоната, най-много са в Пазарджишко – 48, в Смолянско – 29, в Старозагорско – 11, в Хасковско – 3, в Пловдивско – 2 и в Кърджалийско – 1.

В област Пазарджик 33 от нарушенията са в община Пазарджик, като повечето са свързани с навлизане в пътищата с непочистени машини, замърсяване на платното с кал и др. В община Белово липсват предупредителни табели на три изхода на поземлени имоти към общински главен път. В община Батак рекламни табели са поставени без разрешение за изграждане и експлоатация в обхвата на пътя и на ограничителна строителна линия.