Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев” –Пазарджик изпълни проект
„Библиотеката-достъпно работно място”, който бе финансиран от Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и е на стойност 9 546 лв. По проекта бяха подменени прозорци в заемната на първия етаж, бе поставена нова ПВЦ-врата и портал, както и бе обособено работно място за библиотекар в неравностойно положение. Благодарение на отпуснатите от АХУ средства служителката, която работи на това място, вече ще обслужва читателите на ново бюро, съобразено с нейното здравословно състояние и потребности. Доставено бе и ново и техническо оборудване.