За внимание при палене на огън в околностите на града и селата около Стрелча, призоваха от общинската администрация. Зачестяват случаите на запалване на горски треви, а високите температури и вятърът способстват пламъците да обхващат бързо, засегнатите територии. Със Заповед № РД-76/18.04.2016г. на областен управител на област Пазарджик районът е определен за особено ПОЖАРООПАСЕН за времето от 20.04.2016г. до 31.10.2016г. При всички посещения в този период, на местности и имоти в землищата на общината стриктно спазвайте правилата за пожарна безопасност в тях. Палете огън само на предварително обезопасени места, след което задължително ги изгасете. Бъдете бдителни и отговорни! – призовават от администрацията.
При забелязване на пожар – незабавно уведомете на дежурни телефони 03532/2020; 03532/2031 или 0886013901.