Ние Ротаракт Пазарджик-Бесапара съвместно с малкия ни приятел Кирил Балдев организираме благотворителен базар за Славянка Тонева, това съобщи председателят на клуба – Любомир Джалев.

В петък и събота точно преди концертите на ДИЧО и DEEP ZONE ще бъдем на тортата и ще ви очакваме. На базара всеки ще може да си закупи картички, сувенири, рисунки, картини и много други изненади. Ще бъде поставена кутия за дарения, който има желание и възможности може да помогне.

Към инициативата вече се присъедини екипът на ХГ“Станислав Доспевски“, който ще предостави своите произведения от авторската си изложба.

Можете да направите и парично дарние на Славянка. Ето данните за банковата ѝ сметка.

IBAN: BG81 PIRB 7388 1604 8300 99
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
PIRAEUS BANK