06съдии

В Зала 1 на Съдебната палата се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на съдия Венцислав Петров и младшите съдии Мария Ненова и Магдалена Татарева, които ще бъдат част от магистратския състав на Окръжен съд – Пазарджик.

Официален гост на събитието беше г-н Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, който от името на ВСС връчи поздравителни адреси на новите съдии.

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик г-жа Елеонора Серафимова приветства магистратите като им пожела успех и кариерно развитие.