Клуб по фантастика, евристика и прогностика „Аркадий и Борис Стругацки” и Младежки дом гр. Пазарджик обявяват съпътстващ конкурс за фантастичен комикс, съобщи директорът Инна Церовска.

През изминалия месец Младежки дом и Клубът по фантастика обявиха конкурс за къс фантастичен разказ. Разширяваме конкурса с ново предизвикателство – конкурс за комикс на фантастична тема.

И двете награди ще бъдат връчени на националния конвент Булгакон в началото на септември 2016 г.

Условия: Формат: А3 или А4 и електронен носител

Обем на комикса : без ограничение

Техника: Свободна

Комиксът трябва да има драматургично завършен сюжет. Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата. Няма ограничение за възрастта на участниците. Творбите ще се приемат до 21 август. Участниците изпращат творбите си на хартиен носител и диск на адрес: 4400 , гр. Пазарджик, Младежки дом, ул. „Екзарх Йосиф“ №6 за Конкурс за фантастичен комикс

Брой творби: По един комикс от участник.

Награда: Комиксът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2016. Жури /до 5 човека/: Творбите ще се оценяват от член на клуба по фантастика, представител на Младежкия дом и специалисти в областта на комиксите – художници илюстратори и издатели.