След като ремонтирахме училище „Кочо Честименски“ в с. Динката, училище „Христо Ботев“ в с. Церово дойде ред и на ОУ „Христо Ботев“ в Калугерово, съобщи кметът на общината инж. Серьожа Лазаров. С проект за намаляване на емисиите парникови газове на територията на нашата община чрез повишаване енергийната ефективност на образователната инфрастуктура, финансиран от Национален доверителен екофонд стартира обновяване на калугеровското училище. От началото на следващата учебна година децата ще влязат в по – топло и красиво училище, уточни кметът.

Предстои саниране, топлинна изолация, подмяна на осветителните тела. Отоплението ще премине на дървени пелети. Може би сред най – полезните неща след ремонта е, че вече ще имат физкултурен салон. Дълги години съществуващият салон е оставен да се руши и превърнат в склад, каза градоначалникът.

От есента, учениците ще имат възможност да спортуват пълноценно и в студените, зимни дни. Калугеровските деца ежедневно доказват, че са добри спортисти и заслужават всяко усилие, което ние правим за да им осигурим по -добри условия на обучение, почивка и спорт.

Ремонтът започна и в навечерието на празника на Калугерово, който ще бъде отбелязан на 23 юли.