Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик обяви днес свободните места за предстоящата учебна 2016/2017 г. Това стана след като от Регионалния инспекторат по образование в областния град бе направено разпределението след второто класиране.

За трето класиране се обявяват следните места:

Професия „Данъчен и митнически посредник”

Специалност „Митническа и данъчна администрация” с немски език

 

5

Професия „Оперативен счетоводител”

Специалност „Оперативно счетоводство” с английски език

 

4

Професия „Икономист”

Специалност „Икономика и мениджмънт” с английски език

 

1

Професия „Икономист-информатик”

Специалност „Икономическа информатика” с английски език

 

1

Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва /ако желае/ да се запише в училището, в което е класиран, в срок от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г.

За целта следва да се подаде НОВО заявление в училище „гнездо“. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап. В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането, но отговаря на условията /има оценки минимум среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и е завършил успешно VII клас през настоящата учебна година/.

След обявяване на резултатите от трети етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2016 г. до 19.07.2016 г.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2016 г.

 За контакт с училището:

гр. Пазарджик , бул. „Христо Ботев“ 115а

телефони за контакти:

Канцелария – тел/факс: 034 480286

Дирекция – тел: 034 480278

e-mail: pgim_pz@abv.bg

lhttps://www.facebook.com/pgim.pazardjik/?ref=aymt_homepage_panel