В Икономиката в Пазарджик има 11 свободни места след второто класиране. Ето как са разпределени те:

 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА за учебна 2016/2017 година, както следва:

І. Прием след 7 клас – ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Професия „Данъчен и митнически посредник”Специалност „Митническа и данъчна администрация” с немски език 5
    Професия „Оперативен счетоводител”Специалност „Оперативно счетоводство” с английски език 4
Професия „Икономист”Специалност „Икономика и мениджмънт” с английски език 1
Професия „Икономист-информатик”Специалност „Икономическа информатика” с английски език 1

 

ІІ. Прием след завършено основно образование – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Професия „Офис мениджър”Специалност „Бизнес администрация” 2

Професионалната гимназия по механоелектротехника обяви по 9 места за специалностите „Системно програмиране“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“, както и 8 места за „Компютърна техника и технологии“.

 

Сградото отива на трето класиране с 14 свободни места по професия „Строителен техник“. Професионалната гимназия в Панагюрище обяви 1 свободно място за техник на компютърни системи.

Записването за участие в трети етап на класиране за гимназиите става от 11 до 13 юли в училищата гнезда в областта. Трябва да се подаде ново заявление с желание, съобразно свободните места. В трето класиране могат да участват и ученици, които не са участвали в предишните етапи на кампанията. Условието е да имат най-малко среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и да са завършили успешно 7 клас.

След обявяване на резултатите от трети етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18 до 19 юли. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21 юли.