По стара българска традиция учителите за следващата учебна година се търсят през лятото и ако навремето решение за това, кой даскал да обучава децата на четмо и писмо, вземало училищното Настоятелство, днес тази роля е в ръцете на Регионалния инспекторат по образование.

Изискванията към първите български учители били да бъдат с добро образование, получено у нас или в странство, но също така твърде важни били и препоръките от предишните работодатели. Особено добрите и талантливи учители се пазарели за заплатата си, която обикновено била годишна и ако Настоятелството не искало да се разделя с даскала, броило на драго сърце жълтици, за да го задържи.

Но, как стоят нещата в ХХI век в Пазарджик и областта?

Основно училище „Отец Паисий“ – Батак търси възпитател в начален етап от І до ІV клас, срокът за кандидатстване на позицията е до 15 август. Помощник – възпитател е нужен на ОДЗ „Здравец“ – Брацигово, но за там документи се приемат до 14 юли, четвъртък. Ден по-късно изтича срокът за подаване на документи за Основно Училище „Христо Ботев“ в с. Абланица, община Велинград. За тази позиция се търси възпитател за прогимназиален етап. В същото училище са обявили и позиция за начален учител. Ако искате да го заемете, побързайте, защото срокът за кандидатстване изтича, също на 15 юли.

Криза за учители има и в ОУ“Георги Бенковски“ във Виноградец. Там се нуждаят от учители по изкуствата – търсят си преподавател по рисуване и по музика. Липсва и преподавател по физическо възпитание. Трябват им учители по – физика и астрономия, за 102 лекторски часа, учител по история, география и икономика, а също така и учител на половин щат, който да преподава английски език. Срокът за кандидатстване е до 19 август.

Начален учител или възпитател се издирва и за училището в Говедаре, срок за кандидатстване – 26 август.

Най-много работни места за следващата учебна година ще се открият в ОУ“Васил Левски“ в Звъничево. Там се търсят тринадесет специалисти, като работата, която им се предлага е предимно с лекторски часове. Срок за кандидатстване – 18 август.

Начален учител се търси в ОУ“Св. Климент Охридски“ в Пазарджик, а също там искат и преподавател по Английски език, срок за документи до 12 август.

ОУ“Марин Дринов“ в Панагюрище предлага свободна позиция за чистач до 13 юли, а СОУ“Нешо Бончев“ – предлага работа за старши учители по Биология, Физическо възпитание и Немски език. Срокът за кандидатстване е до 26 август.

ОУ“Петко Славейков“ в Пещера ще наеме счетоводител и възпитател в начален курс. Срокът за подаване на документи за счетоводител, изтича на 14 юли, а за възпитател на 29 юли.