Гражданите на ЕС вече няма да имат нужда от официален превод и апостил на документите си, когато отиват да работят или живеят в друга държава, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия. Сега хората, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. С новия регламент тази необходимост отпада.

Документите вече няма да имат нужда от апостил, заверено копие и заверен превод. Държавите членки имат две години и половина да приведат регламента в действие. Той ще засегне документацията, свързана с:

 – раждане

– че лицето е живо

– смърт

– име

– брак, включително брачната дееспособност и семейното положение

– развод, законна раздяла или унищожаване на брака

– регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство

– прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

– произход

– осиновяване

– постоянен адрес и/или място на пребиваване

– националност

– липса на съдебно минало

– правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

Ще има опция за използване на многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода.

Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от съюза.

„Имаме добра новина за хората, които отиват в друга държава от ЕС, например за да учат или да работят“, заяви Вера Йоурова — европейският комисар, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

„Те често трябва да преминават през скъпи и дълги бюрократични процедури, за да представят документ, който им е необходим, за да сключат брак или да получат работа в страната, в която живеят. Днес слагаме край на тези административни формалности и с това улесняваме движението на хората в съюза.“

Около 13 милиона граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Според проучване на Евробарометър 73% от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на движението на официални документи между държавите от ЕС.