Около 16,30 часа вчера, в Община Пазарджик е получен сигнал за свободно движение на 3 коня в района на кръстовището на бул. “Георги Бенковски” и ул. “Хан Крум” по посока на ул. “Ген. Гурко”. Служители на БМ “Паркинги и охрана” – екопатрули, са предприели незабавни действия по задържането и отвеждането на конете. Около 17,30 часа те са задържани в района на Езикова гимназия и под конвой са отведени до източната част на парк-остров “Свобода”.

Малко преди 20,30 часа се е появил единият от собствениците, на който е съставен акт за административно нарушение съгласно Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.

В 21,30 часа е дошло и непълнолетно лице, което е заявило претенции за собственост върху третия кон. На 15.07.2016 г. (петък) в 9,00 часа е съставен акт на негов пълнолетен родственик и коня е освободен.

Актовете са наложени на основание чл. 19 (3) от горецитираната Наредба и глобите по тях са в размер до 100 лева.