ОДМВР-Пазарджик изразява готовност за съдействие на всички кметове на общини в областта, където се извършва туристическа дейност, съобщи говорителят на ОД МВР – Мирослав Стоянов.

Това се прави с цел създаване на условия за коректното отчитане от страна на хотелиерите на броя на настанените туристи, подаване на актуална информация за техния брой в съответната общинска администрация и заплащането на туристически данък съгласно разпоредбите на чл.116 от Закона за туризма.

В писмото изпратено от ръководството на дирекцията до кметовете на общини се изразява готовност на полицейските структури по места за извършване на съвместни проверки в тази посока при поискване от страна на местната власт.