Директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев разпореди на началниците на Районни управления в областта, в рамките на тази седмица да осъществят срещи с представители на охранителните фирми, в целия регион.

Целта на тази инициатива е, да се създаде по-добра организация на реагиране от страна  на охранителните фирми, както и да се подобри обмена на информация, с полицейските управления, на чиято територия са включени охраняваните обекти. Всичко това е, в контекста на по-ефективно противодействие на битовата престъпност и в частност на взломните кражби от търговски обекти или жилища.

На срещите ще се акцентира на слабостите, които инспекторите от „Охранителна полиция” са констатирали в ежедневната си работа. Като пример за това са неадекватни реакции на охранителите, на сигнал за задействана сигнално-охранителната система, пренебрегването на провеждането на заградителни мероприятия, с цел локализиране и залавяне на извършителя и ненавременно информиране на органите на полицията за всеки един инцидент, като така се възпрепятства, включването на полицейски екипи в реагирането и задържането на евентуалните извършители.

Ръководството на дирекцията се надява, след тези срещи да се подобри  взаимодействието с частните охранителни фирми, както и да се повиши ефективността им, при реагиране на сигнали, за извършени престъпни посегателства.