Напръскан с черен спрей знак, посреща преминаващите по моста на с. Бошуля автомобили и камиони. Вместо забранителния знак, който спира тежките пътно транспортни средства, новият знак В35 се появи изненадващо, ден след като бе поставен преди и след моста.

Преди няколко дни АПИ пусна заповед, с която се нарежда камиони над 10 тона, да не преминават през пътното съоръжение, тъй като има опасност, то да рухне. Мостът не е поравян, откакто е създаден във времето на соца и повърхността, както и подпорите му са сериозно увредени. Въпреки това, с „новия“ пътен знак тежко-товарните возила си минават и връщат по него.

19бошуля

Съобщението в сайта на АПИ

Ремонтни дейности се извършват по една пътна отсечка в Пазарджишко. С цел осигуряване на безопасност при преминаване по мост на пътя Пазарджик – Бошуля – Ветрен – АМ “Тракия“, в района на 11 км при село Бошуля се забранява движението на моторни превозни средства с тегло над 10 тона, до изграждане на нов мост. Въведен е обходен маршрут през град Пазарджик – главен път I-8 – сeло Звъничево – Септемврийски ханчета – гр. Септември – кръгово кръстовище с пътя за село Бошуля и обратно. Товарните автомобили използват обходния маршрут.

19бошуля2

Ето какво гласи Наказателният кодекс по този въпрос:

Чл. 344.(1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Който премахне или премести знак или сигнал, предназначен за обезпечаване сигурността на движението на железопътния и водния транспорт и електротранспорта, постави такъв лъжлив знак или даде лъжлив сигнал и с това изложи на опасност живота или имота на някого, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) За деянието по ал. 1, засягащо знаци на автомобилния транспорт, наказанието е лишаване от свобода до две години или глоба от сто до триста лева.

Според запознати, причината за заличаването на знака се дължи на факта, че по моста най-често се транспортират инертни материали, които се добиват край селото и по стария път за София, или по АМ“Тракия“, до която има достъп от Бошуля се извозват към столицата.

Огромните камиони са превърнали централната улица в подобие на шосе. Тя е изкорубена от вдлъбнатини, а от седмица насам за трети път се къса водопроводната мрежа.