След 13 ч. всеки от общо 38 – те участници в конкурса за школски директор, ще може да научи как се е представил на теста вчера, съобщиха от РИО на МОН – Пазарджик. Изпитът се проведе в Хасково.Там се явиха кандидати за директорските места в училища в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Сливен, Ямбол, Бургас и Кърджали. Над сто са били общо участниците от осемте области. Изпитът продължи два часа, а кандидатите трябваше да се справят с петдесет въпроса.

Интервюто с кандидатите, издържали писмения изпит-тест, ще се проведе по график в София в периода от 21 до 29 юли.

Комисията по допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на държавни училища, допусна до конкурс следните кандидати  за заемане на длъжността „директор” на държавни училища на територията област Пазарджик. Трите държавни училища – Професионална гимназия по икономика и туризъм – Велинград, Професионална гимназия по облекло – гр. Пазарджик и Професионална гимназия по промишлени технологии – гр. Пазарджик, ще бъдат с нов директор след събеседването, което предстои в София.

1. Людмила Георгиева Атанасова
2. Атанаска Манолова Ланкова
3. Янка  Димитрова Денчева
4. Мария Цончева Кръстева-Делина
5. Истирка Димитрова Топуркова
6. Снежанка Янкова Похлупкова
7. Елена Атанасова Узунова
8. Радослав Цанков Райчев
9. Камен Ваклинов Шолев
10. Любка Николова Попова
11. Венета Борисова Маринова
12. Васил Иванов Грозданов
13. Любка Милкова Байлова
14. Елена Йорданова Манева-Лютакова
15. Петър Венков Веселинов

Допуснатите за кандидатстване за директор на общински училища в областта са:

1       Мариана Стефанова Гущерова

2       Янка  Димитрова Денчева

3       Мария Цончева Кръстева

4       Татяна Миткова Сребринова

5       Милка  Кръстева Стоенчева

6       Истирка Димитрова Топуркова

7       Дуня Миленова Бошнакова

8       Галина Здравкова Дишкова

9       Елисавета Тодорова Йорданова

10     Юлия Димитрова Трионджиева

11     Юлия Стоянова Попова

12     Надка Грозданова Минчева

13     Спаска Димитрова Шуманова

14     Лиляна Атанасова Георгиева

15     Мирослава Василева Стоянова

16     Росица Костадинова Асиева

17     Александър  Тодоров Петков

18     Ивана Георгиева Пепечкова

19     Величка Костадинова Главчева

20     Регина Димитрова Карталова

21     Светлана Димитрова Хамбарска

22     Пламен Георгиев Михайлов

23     Веска  Ангелова Рашкова

За поста директор в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Изток“, кандидатстват Александър Петков, Елисавета Йорданова, Лиляна Георгиева и  Янка Денчева. Останалите кандидат – директори искат мястото в:
ОУ „Отец Писий“ – с. Сестримо
ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Велинград
СОУ „Методи Драгинов“ – с. Драгиново
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ивайло
Прогимназия „Асен Златаров“ – с. Черногорово
ОУ „Христо Ботев“ – с Калугерово
Професионална гимназия по транспорт – с. Виноградец
СОУ „Христо Ботев“ – гр. Септември

Ето и датите за събеседването – ТУК