Заключителна конференция по Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” ще се проведе от 10.30 часа на 22 юли (петък) в Конферентната зала на хотел „Хебър” – Пазарджик.

В конференцията ще участват пробационни служители от Пазарджик и страната, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и институции, свързани с темата.

Основната цел на проекта е подобряване на практическите умения и знания на пробационните служители в България, съобразно най-добрите европейски стандарти.

В рамките на проекта беше проучена системата за подготовка на човешкия персонал в пробационните служби в страната, създаден модел за обучение, отговарящ на най-добрите европейски стандарти и идентифицирани конкретните нужди от обучение посредством детайлно проучване на потребностите. Като обучители бяха подготвени 10 пробационни служители, които впоследствие обучиха други 60 пробационни служители за повишаване на професионалните им компетенции.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньор – Софийски университет „Св. Климент Охридски”.