Още шест общински паркинга в Пазарджик ще бъдат отдадени под наем, ако общинските съветници гласуват предложението на предстоящата сесия на Общинския съвет, в четвъртък. По тази точка от дневния ред ще докладва управителят на БМ „Паркинги и охрана” Георги Шекерджиев, а за негови съдокладчици са посочени – арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината и Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

Паркингите, които ще бъдат отдадени за стопанисване на частни фирми са при Централния кооперативен пазар (начална конкурсна цена от 3 800 лв.), бившите хали (начална тръжна цена от 4 800 лв.), зад Бизнес център Петраков до бившия Клуб на монархистите -( 4000 лв.), паркоместата на ул. „Иван Вазов” ( с начална месечна наемна цена – 1 200 лв.), паркоместата около пл. „Васил Левски”, около Спортна зала „Васил Левски“ (с начална наемна цена – 3 000.00 лв.), паркоместата зад Полицията (с начална месечна наемна цена  – 3 700 лв.).

Всички цени са за един месец, без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 100 /сто/ лева над същия, носят на кандидата по 5 /пет/ точки е записано в проекто-решението.