През месец февруари 2016 г. директорът на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) „Жулевия дом“ в село Лесичово и Отделът за закрила на детето (ОДЗ) в Пазарджик подадоха сигнали в Районната прокуратура по повод обаждане от дете на телефон 112 и във връзка със сигнал от 1 март на Спас Крайнин – стажант репортер в Програма „Хоризонт“ на БНР и доброволец в дома. Репортерът направи поредица от материали със съмнения за нередности в Центъра след като е разговарял с няколко деца, настанени там.

В резултат на това бяха извършени редица проверки от компетентните контролиращи органи – Дирекцията за социално подпомагане, Отдела за закрила на детето, Инспектора „Детска педагогическа стая“, Инспекцията по труда – гр. Пазарджик; Община Лесичово и Държавната агенция за закрила на детето. Бяха образувани и няколко прокурорски разследвания.

Проверките обхванаха дейността на Центъра за настаняване от семеен тип „Жулевия дом“ от разкриването му през 2011 година. Проверяващите органи не констатираха нарушения в работния процес и с настанените в „Жулевия дом“ деца, поради което бяха прекратени и прокурорските разследвания.

По време на проверките, при които имаше и лични нападки срещу директора на дома Нена Топчийска, нейни колеги от Дома в село Видраре, където тя е работела преди години, направиха подписка в нейна защита.

Национална мрежа за децата неведнъж е изразявала мнението, че е изключително важно да се подават сигнали, когато има съмнения за насилие над дете, но в същото време трябва да се позоваваме на факти и да си даваме сметка за трудността и спецификата на работата в подобни ситуации. Нашата цел е винаги да се гарантира най-добрия интерес на детето, но това не бива да се превръща в повод за необосновани атаки.

От първо лице:

Казвам се Нена Топчийска. Аз съм директор на ЦНСТ „Жулевия дом“ с.Лесичово. Много хора ме обвиняват, че съм ги била, взимала джобните пари и че съм ги водила на сметището, но това са ЛЪЖИ. Аз лично съм им давала пари от моята заплата и съм ги водила по кафенета.Много обич са видяли от мен и много ме обичат.Винаги когато ходя на рсбота първите им думи бяха „Мамо Жули“.Теменужка лично съм я водила на сметището за да хвърлим боклука нищо повече. И последно, което искам да кажа на читателите е ,че аз обичам децата и много добре се грижа за тях.

Четири месеца след първия репортаж в „Преди всички“ за нередности в Центъра за настаняване от семеен тип Жулевия дом всички проверки на институции вече са приключили. Освен една, по която прокуратурата продължава да работи, свързана със социалните пенсии на децата.

Всичко започна след няколко разказа на деца от Жулевия дом, които съдържаха смущаващи подробности за методите на възпитание, използвани от персонала. На сигнала реагираха Агенцията за социално подпомагане, Инспекцията по труда, община Лесичово, полицията, прокуратурата, но… съществени нарушения не бяха открити. В този смисъл са и заключенията на Държавната агенция за закрила на детето – доказано насилие няма. Установено е единствено нехуманно отношение към децата.