Новият директор на Професионална гимназия по облекло в Пазарджик е Янка Денчева.

Професионална гимназия по икономика и туризъм във Велинград – Любка Байлова

ПГ по транспорт в с. Виноградец, община Септември –  Мария Кръстева – Делина

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Ивайло – Ивана Пепечкова

Прогимназия „Асен Златаров“, с. Черногорово –  Татяна Сребринова

ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Велинград – Юлия Трионджиева

СОУ „Методи Драгинов“ – гр. Велинград – Дуня Бошнакова

В четири учебни заведения – Професионална гимназия по промишлени технологии – гр. Пазарджик, Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пазарджик, СОУ „Христо Ботев“ – гр. Септември и ОУ „Христо Ботев“ – с. Калугерово, община Лесичово, няма класирани директори за новата учебна година. В ОУ „Отец Паисий” с. Сестримо – не е имало кандидати за директорския пост.