С решение  на Министерски съвет от днес, 27.07.2016г. се отпускат средства на 44 общини в страната. Общият размер на трансфера е 29 973 000 лева. От област Пазарджик средства ще получи Община Сърница в размер на 360 000 лева. В решението на МС изрично се посочва, че средствата са по проект за ремонт и рехабилитация на улици в общината, първи етап.

Средства се отпускат не само на общини, а и за строителни и ремонтни дейности  на православнния храм в Ловеч „Св.Св. Кирил и Методий“  и Бачковския и Бесарабовския манастири, както и за обезпечаване на  информационните системи на Агенция „Митници“ и НАП.

Субсидията е от „Бюджет 2016“ и ще бъде включена в бюджетите на съответните държавни ведомства, общини и бюджетна програма „Вероизповедания“ към МС.