Общинските съветници на Пазарджик избраха новия омбудсман по време на днешното си редовно заседание. То започна в 14 часа, а изборът на обществен посредник бе първа точка от дневния ред на сесията. Кандидат за поста бе само Георги Шопов, след като подалата документи за участие, в същия конкурс журналистка Диана Варникова – Милчева се оттегли от надпреварата.

Доклад за представянето на кандидата пред Временната комисия бе прочетен от председателя ѝ Александър Шопов, а малко по-късно своите виждания за поста и ангажиментите, които се поемат пред обществото, представи самият Георги Шопов. Последва тайно гласуване, тъй като процедурата по избора на обществен посредник го изисква. В крайна сметка с 36 гласа „ЗА“ и две празни бюлетини, съветниците овластиха новият омбудсман.

Георги Шопов е роден е на 9 март 1950 г. в с. Ветрен, Пазарджишко. Завършил е Първа гимназия „Иван Аксаков“ в Пазарджик.  Приет е да следва в три специалности – икономика във Висшия икономически институт „Карл Маркс“, педагогика и право в СУ „Св. Климент Охридски“. Избира бъдеще на юрист. През 1972 г. се дипломира с отличен успех. След казармата е назначен за съдия в Пазарджишкия районен съд.

Девет години по-късно става заместник-председател, а през 1986-а го оглавява. През 1991 г. Великото Народно събрание избира Георги Шопов за председател на Окръжен съд Пазарджик, а на 3 октомври 2007 г. е избран от съдебната квота за член на новия постоянно действащ Висш съдебен съвет (ВСС), той заема този пост до 2012 г., след това постъпва на работа в Инспектората на ВСС. По-късно се връща в Пазарджик, където отново е съдия в Окръжен съд, а от година насам Георги Шопов е адвокат.

Георги Шопов е един от пионерите на пробацията в България. По време на неговото председателство в пазарджишкия Окръжен съд пробацията е въведена по пилотен проект, като е използван опита на английските пробационни служби. Шопов е участвал и в редица работни групи, свързани със законодателни промени. „Живей честно, не вреди другиму, всекиму заслуженото“ – това е веруюто на Георги Шопов.

Досегашният омбудсман Иван Димитров заемаше поста през изминалите 11 години. Бяха проведени няколко конкурса, но никой от явилите се кандидати не успяваше да събере необходимия брой гласове за квалифицирано мнозинство. Институцията обществен посредник бе създадена в Пазарджик благодарение на неправителствена организация Регонален фонд ИГА, като благодарение на тях в общината бе избран и първият граждански посредник, това стана през 2002 г. Неделка Преждарова заемаше поста в рамките на времето по проекта, който за първи път обяви публичните функции на посредниците. 

Сесията продължава със следващите точки от дневния ред, които касаят приемане на Наредба за гробищните паркове, изменения и допълнения на Наредбата за безопасността на движението, промени в Наредбата за обществения ред, а също така и приемане на процедура за отдаване под наем на шест градски паркинга. Сред важните точки е и тази за Актуализация на бюджета.