Наредба, с която се регламентира дейността на гробищните паркове на територията на общината бе приета от Общинския съвет днес. До сега не сме имали такава и услугите свързани с последния ни дом, са били извършвани съобразно други законови разпоредби.

Според наредбата в гробищните паркове, на града и селата, ще се делим по верски признак. Трябва да бъдат обособени парцели за християни, мюсюлмани, арменци – те също се водят православни и евреи. ВИП – покойници могат да се погребват и на територията на града, но при условие, че имат собени заслуги за развитието на съответното населено място или държавата, с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на Регионална здравна инспекция-Пазарджик.

Срещу религиозния признак недоволството си изказа общинският съветник Благо Петров, който счита, че хората не трябва да бъдат разделени в смъртта си.

В Гробищния парк в Пазарджик погребването на лица с мюсюлманско вероизповедание ще се извършва от гробар-назначен от джамийското настоятелство в Пазарджик, гласи друг текст от Наредбата. Имаме право да чакаме Второто пришествие не повече от осем години, освен в случай, че роднините не доплатят за срок от петнадесет години.

Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване за вечни времена на основание Закона за местните данъци и такси.

Цялата Наредба, както и останалите гласувани днес изменения ще намерите на страницата на ОбС – Пазарджик – ТУК

Сесията приключи преди минути.