Заключителна конференция по Проект „«Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми»” ще се проведе от 10.30 часа днес, в Конферентната зала на хотел „Хебър” – Пазарджик.

Цел на проекта е повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание.

В конференцията ще участват служители на затвори от Пазарджик и страната, както и институции, свързани с темата.

В рамките на проекта бяха проучени обучителните нужди на служителите в затворите за прилагане на специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и с ниско интелектуално ниво; Беше направен анализ и оценка на програмите за обучение на служителите и на използваните програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво; Бяха разработени две програми – за лица с ниско интелектуално ниво и за лица с психични проблеми; Проведе се обучение на обучители с 10 служители на затворите; Обучени бяха 20 служители в местата за лишаване от свобода по специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и други 20 – по програмата за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми; Извършена бе оценка ефективността на разработените програми и издаден Наръчник за прилагане на специализираните програми; Проведоха се индивидуални супервизии на обучените обучители, както и на служителите, прилагащи двете специализирани програми.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньор – Софийски университет „Св. Климент Охридски”.