Скринингови ехографски изследвания за заболяване от кучешка тения (ехинококоза) се провеждат в община Белово.

Диагностичният скрининг се организира от РЗИ Пазарджик и Катедра с клиника по инфекциозни болести на Медицински университет Пловдив, с помощта на НЦЗПБ София.

Пилотният проект се реализира безвъзмездно от екип специалисти – доц. д-р Димитър Вучев, д.м. – паразитолог, и д-р Галя Попова – Даскалова.

Неслучайно община Белово е избрана за старт на проекта, статистиката на специалистите показва, че в нея периодично се регистрира заболяемост от ехинококоза.

Прегледите с ехограф се извършват по график в 9 селища на Беловска община (графикът по-долу). Диагностицира се както възрастното население, така и децата (с информираното съгласие на техните родители).  Ехографските изследвания ще продължат до края на месец август. До момента в четирите обхванати селища – Габровица, Сестримо, Момина клисура и Дъбравите са прегледани км 500 души. Вече има установени случаи на заболели хора, които не са подозирали досега за заболяването си.

България е страната с най-висока заболяемост от ехинококоза (кучешка тения) в Европейския съюз, а Пазарджишка област е сред най-засегнатите. Статистиката за последните години показва, че през 2013 г. заболяемостта е била 6,54% на 100 хил. души, 2014 г. – 6,31%000, 2015 г. – 4,59%000.

За прекъсване на тази тенденция и ограничаване на заболяемостта от кучешка тения специалисти от РЗИ разработиха Регионална профилактична програма за контрол на ехинококозата в област Пазарджик.

Като най-ефективни  мерки срещу ехинококозата се посочват: активната диагностика на скритата заболяемост (инкубационният период е дълъг и протича без особени болестни прояви), насочване за адекватно лечение и проследяване на ефективността му (диспансерен мониторинг).

При ехографско диагностицирани с ехинококоза лица, ще се проведат серологични изследвания за потвърждаване на заболяването. Доказано болните ще се насочват за лечение в Клиника по инфекциозни болести и паразитози на МУ Пловдив. Диспансерният мониторинг ще се осъществява в паразитологичната лаборатория на РЗИ Пазарджик.

За ограничаване до ликвидиране на заболяемостта от ехинококоза приоритетно е значението на здравната профилактика, особено в малките и отдалечени селища, където здравната осведоменост на населението е недостатъчна. РЗИ предоставя информационни материали за заболяването ехинококоза, източниците на зараза и начините на заразяване при хората. Специалистите препоръчват профилактичните мерки да включват стриктна лична хигиена, периодично обезпаразитяване на домашните и стопанските кучета, общински мерки срещу бездомните кучета и ветеринарно-санитарен контрол.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГОВИ ЕХОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ /ПРЕГЛЕДИ С ЕХОГРАФ/ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ КУЧЕШКА ТЕНИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ

Голямо Белово – 8 и 9 август

Малко Белово – 10 и 11 август

Мененкьово – 15,16 и 17 август

Аканджиево – 18 и 19 август

Гара Белово – 22 – 28 август