Кичест чемшир поникнал в мрамор и приказно същество очакващо някого, са най-новите произведения на изкуството, които вече могат да се видят край Паша арк, в близост до Островското училище. По традиция община Пазарджик и тази година ще инвестира в три проекта, които ще обогатят пространството край емблематичния за града канал.02чемшир

Посланието на автора създал тази симбиоза между камък и растение е повече от ясно, но ще изчакаме търпеливо, да научим всичко за произведението от неговия създател. Същото важи и за втората композиция.

02чемшир102куку 02куку1

02муха 02муха1 02муха2

Новите работи са на Димитър Маламски, Олег Копаранов и  Лазар Лютаков.

Познайте кой от тримата кое произведение е сътворил.

Миналата година по същото време бяха монтирани три работи, но в горната част на канала – за тях можете да прочетете – ТУК